Sevärdheter

Hall-Hangvar naturreservat
Hall-Hangvar naturreservat är Gotlands största naturreservat, det sträcker över 22 kvadratkilometer mellan Ireviken och Hallshuk (norr om Ireviken).
I anslutning till naturreservatet finns en campingplats (Svarthäll) och fornborgar. I juni/juli kan man se stora fjärilar som flyger över markerna.