Allemansrätten

"Vett och etikett"

Saker att tänka på

Allemansrätten

Nedan följer en beskrivning av Allemansrätten på lättbegriplig Svenska, med förhoppning att alla ska förstå och följa de enkla regler som finns för vistelse i vår vackra natur.

Välkommen ut i Sveriges natur!
Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i naturen, även på områden som någon annan äger. Det heter Allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen. Allemansrätten betyder också att vi måste visa hänsyn* i naturen. Vi måste vara försiktiga och inte störa* andra människor eller djur. Vi får inte heller skada* naturen eller något som andra äger. Det är många regler* som gäller i naturen. Den som bryter mot reglerna kan straffas*.

Det här får du göra

Det här får du inte göra

Ibland gäller hårdare regler
En del områden med särskilt viktig natur kallas Nationalpark eller Naturreservat. Där gäller hårdare regler. Det här märket finns på skyltar och på träd eller stolpar vid sådana områden. På anslagstavlor kan man läsa vilka regler som gäller. Skogen är inte farlig Många är vana att leva i staden och att alltid ha människor omkring sig. Då kan man tycka att det är för tyst och ensamt i skogen. Det kan kännas farligt. Men i skogen finns inget att vara rädd för. I Sverige finns nästan inga farliga djur. De flesta djur är rädda för människor och håller sig undan*. Upptäck* naturen du också Ta med något att äta och gå ut i naturen, ensam eller tillsammans med vänner, familj eller släktingar. På många platser i naturen finns det särskilda ställen där man kan grilla. Lyssna på fåglarna. Plocka några vackra blommor att ta med hem. Det finns mycket att upptäcka i naturen. Din kommun kan ge tips om fina platser i naturen. Om du vill veta mer Du kan läsa mer om allemansrätten och Sveriges natur på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se. Texten finns på svenska, engelska och tyska. Du kan också ringa till din kommun och fråga om allemansrätt och natur.

*Ordlista
Berghäll: Där marken är av slät sten.
Bon: Hem, där djuren bor, t ex ett fågelbo.
Grind: "Dörr" i ett staket/stängsel runt ett område där det brukar vara hästar, kor eller får.
Hålla sig undan: Fly, gömma sig.
Hänsyn: Visa hänsyn (respekt). Vara försiktig, inte störa* eller skada*.
Iland: Gå iland; gå från en båt eller från vattnet upp på marken.
Koppel: Kedja, band eller rem som man håller fast hunden med.
Lös: Ha hunden lös; hunden är fri och ingen håller fast den med kedja/band/rem (koppel).
Motionsspår: Stigar eller små vägar som har gjorts för att man ska gå eller springa (motionera) där.
Odlad: Odlad mark; mark där det växer säd, grönsaker och liknande.
Plantering: Mark där man odlar t ex träd, buskar eller blommor.
Regler: Säger vad som gäller; vad man får göra och inte får göra. Bryta mot regler = göra sådant som är förbjudet/kriminellt.
Skada: Förstöra något, t ex bryta, skära, göra illa.
Skrämma: Göra så att någon blir rädd och nervös.
Skräp: Sopor; sådant man ska kasta i soptunnan.
Sprida: Elden sprider sig; en liten eld blir stor och det börjar brinna runt omkring.
Stig: En smal "väg" i naturen som har blivit där människor och djur har gått mycket.
Straffas: Man måste betala böter eller sitta i fängelse.
Störa: Vara försiktig och inte t ex skrika eller spela musik jättehögt.
Tomt: Marken närmast ett bostadshus.
Upptäcka: Se och lära sig nya saker, hitta.
Vattendrag: Åar, floder.
Vilda bär: Ingen har planterat dem, t ex blåbär och lingon.
Åker: Mark där det växer säd.